Rekrutacja


GRH “Osiemnasty Kołobrzeski” ogłasza rekrutację !

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych odtwarzaniem życia, służby i walki żołnierzy 1 Armii WP w okresie 1944-1945.

Jak dołączyć do naszej grupy ?

1. Zgłoś chęć przystąpienia na adres: al_muell@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, miejscowość w której mieszkasz) oraz zwięzłe CV, opisujące dotychczasowe doświadczenia w rekonstrukcji, zainteresowania związane z przedmiotem i inne kwestie, które uznasz za warte opisania.

2. Prawdopodobnie zaprosimy Cię na spotkanie i rozmowę, podczas którego wypełnisz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia “Ranger Survival Club”, którego nasza grupa jest częścią. Jednocześnie podpiszesz deklarację o zamiarze działania w grupie rekonstrukcji historycznej (wymagania wobec kandydatów do GRH i kandydatów do RSC są nieco inne). “Ranger Survival Club” jest organizacją proobronną działającą od 1992 r. w formie stowarzyszenia, ze statutem uzgodnionym z ministrem Obrony Narodowej, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Jeżeli jednak osobiste spotkanie będzie utrudnione organizacyjnie, możemy załatwić istotne kwestie korespondencyjnie.

3. Opłacisz wpisowe do stowarzyszenia w kwocie 200 zł i rozpoczniesz roczny staż kandydacki.

4. W trakcie rocznego stażu kandydackiego musisz wykazać się zaangażowaniem w działalność grupy. W szczególności będziesz musiał:

A. wziąć udział w zajęciach szkoleniowych GRH oraz imprezach, w których GRH bierze udział – zgodnie z wytycznymi szefa Grupy (oczywiście nie jest to obowiązek bezwzględny, weźmiemy pod uwagę ważne okoliczności np. rodzinne czy osobiste)

B. wziąć udział przynajmniej w jednych zajęciach szkoleniowych dla całego Ranger Survival Club z zakresu: wyszkolenia strzeleckiego z broni palnej 
przedlekarskiej pomocy medycznej 
terenoznawstwa i nawigacji lądowej 

Wprowadziliśmy ten wymóg po to, aby każdy kandydat do naszej GRH przeszedł przeszkolenie istotne dla celów wzmacniania obronności Polski. Jednocześnie umiejętności opisane wyżej są również niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań w rekonstrukcji historycznej.

Do tego, jako pełnoprawny kandydat “Ranger Survival Club” będziesz mógł wziąć udział we wszystkich innych zajęciach szkoleniowych całego Stowarzyszenia dostępnych dla kandydatów (są to szkolenia z zakresu wyszkolenia wojskowego oparte opracowanym przez MON na minimum programowym  realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych).

C. przedstawić kierownictwu GRH swój projekt odtwarzanej postaci zgodnej z profilem grupy i uzyskać akceptację tego projektu, a następnie skompletować umundurowanie i wyposażenie odtwarzanej sylwetki.

5. Po zakończeniu stażu kandydackiego złożysz egzamin kandydacki przed komisją egzaminacyjną, w skład której będą wchodzili instruktorzy Ranger Survival Clubu, szef GRH oraz wytypowany przez niego członek grupy. Egzamin ten będzie obejmował:

a. w części teoretycznej: 
Bezpieczne użytkowanie broni palnej 
Przedlekarska pomoc medyczna 
Terenoznawstwo i nawigacja lądowa 
Historia I Armii WP oraz 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 
Regulaminy dotyczące odtwarzanej jednostki 

b. w części praktycznej: Strzelanie z wojskowej broni palnej (strzelanie nr 1) 
Przedlekarska pomoc medyczna 
Praktyczne sprawdzenie posiadanego umundurowania i wyposażenia historycznego 
Wykorzystanie ekwipunku odtwarzanej jednostki 
Taktyka pojedynczego żołnierza odtwarzanej jednostki 

Po zdaniu egzaminu staniesz się pełnoprawnym członkiem GRH “Osiemnasty Kołobrzeski”. Będziesz mógł dalej rozwijać swoją sylwetkę, uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych, rekonstrukcjach i innych przedsięwzięciach grupy. Z czasem prawdopodobnie sam będziesz współorganizował albo nawet organizował samodzielnie wiele z nich. Do tego – jako członek “Ranger Survival Clubu” będziesz także mógł skorzystać z bogatej oferty zajęć głównego nurtu szkoleniowego stowarzyszenia.

Minimum wyposażenia wymagane od kandydata na koniec stażu kandydackiego

(zakres podstawowy – strzelec piechoty):

kurtka mundurowa 1 Armii WP (drelichowa) w kolorze szarozielonym lub „radzieckim ochronnym” 

spodnie mundurowe do butów (drelichowe) w kolorze szarozielonym lub „radzieckim ochronnym” 

czapka rogatywka wz. 43 z orłem metalowym tzw. piastowskim

pas główny parciano-skórzany (tzw. „oszczędnościowy”), ewentualnie skórzany, o ile jest to zgodne z odtwarzaną sylwetką 

trzewiki z owijkami trykotowymi (szarymi) lub sukiennymi (khaki) albo buty z cholewami 

manierka radziecka w pokrowcu

workoplecak radziecki (tzw. “wieszcz-mieszok”), pozbawiony troków i kieszeni zewnętrznej

płaszcz-namiot (tzw. pałatka) radziecki 

replika broni zgodna z odtwarzaną sylwetką

Nie wahaj się ! Podejmij decyzję już dzisiaj ! Czekamy własnie na Ciebie !