Wojsko Polskie na Wschodzie

Głównym polem działalności GRH Osiemnasty Kołobrzeski jest odtwarzanie sylwetek żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Z tą też działalnością związany jest ten dział.

W niniejszym dziale znaleźć można teksty opisujące projekty naszej grupy związane z odtwarzaniem formacji 1 i 2 AWP jak również teksty odnoszące się do historii formacji.

Projekty rekonstrukcyjne:

Postaci:

Kompendium: