Sylwetki

W ramach działalności rekonstrukcyjnej zdarza nam się odtwarzać sylwetki spoza głównego nurtu naszych zainteresowań, które jednak są ciekawe i nadają się do wykorzystania podczas odpowiednich inscenizacji.

ZAPOMNIANE SYLWETKI DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Niniejszy cykl ma dwa zasadnicze cele. Pierwszy – edukacyjny – ma zwrócić uwagę na to, że wojna to nie tylko żołnierze frontowi – to także jednostki tyłowe, partyzanci, ale także cywile, którzy bądź to pracowali na rzecz frontu, bądź byli ofiarami tej wojny. Drugi cel – to rozwijanie własnych zainteresowań przy jednoczesnym zwiększeniu naszej rekonstruktorskiej wszechstronności. Choć część sylwetek, które będziemy prezentować w ramach cyklu będzie „niszowa”, niektóre nadają się do wykorzystania w bardzo wielu imprezach. Jako zadanie stawiamy sobie możliwie wierne odtworzenie – na bazie literatury, zdjęć i wspomnień – danych sylwetek. Staramy się przy tym odtworzyć sylwetki zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego jak i przedmiotów osobistych, choć w zależności od sylwetki oba te aspekty będą miały różny priorytet.