Inne

Oprócz działalności rekonstrukcyjnej, członkowie naszej GRH piszą również artykuły na tematy niezwiązane z głównym nurtem naszej działalności. Teksty te zamieszczamy w niniejszym dziale.